ПОРАДИ МУЗКЕРІВНИКА

Щоб спрямувати освітній процес ЗДО на розвиток творчої особистості педагогам потрібно:

-оновлювати зміст освітнього процесу;

-створювати належне розвивальне середовище, постійно оновлюючи його;

-своєчасно виявляти природні задатки, здібності, схильності малюка;

-прагнути до інтеграції суспільного і сімейного виховання;

-з готовністю впроваджувати передовий педагогічний досвід, інноваційні технології;

-добре знати психологічні та індивідуальні особливості дитини;

-розвивати в собі прагнення діяти творчо;

-стимулювати дітей до самоаналізу, самопізнання і самовдосконалення у різних видах діяльності, розширюючи простір власного «Я»;

-надавати дітям можливість самостійно вибирати вид діяльності;

-створювати сприятливий емоційний простір для кожної дитини.

Завдання музичного виховання:

- підтримувати у дітей бажання слухати музику,емоційно на неї відгукуватися,розповідати про неї;

- формувати досвід музичних вражень;

- розвивати музичні здібності;

- розвивати мислення і творчу уяву;

- спонукати дітей самостійно визначати настрій, характер музичного твору, засоби музичної виразності;

- вдосконалювати вміння слухати музику, розрізняти її інтонації, мелодію, змістове наповнення;

- вчити слухати та диференціювати тембри інструментів;

- вправляти в умінні визначати жанрову належність музичного твору;

- формувати здатність створювати музичний образ;

- розвивати бажання та вміння втілювати у творчих рухах настрій, характер музичного образу.

/Files/images/model_muz.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 219